Tenders

In de tenderfase gaan wij actief de omgeving in, op zoek naar de juiste informatie voor het plan van aanpak. Door onze persoonlijke aanpak en de positieve benadering weten we altijd net iets

meer informatie boven water te halen om een verrassende wending te geven aan het project.

Omgevingsanalyse

Voor de start van de werkzaamheden maken we kennis met de omgeving. Iedereen heeft zijn eigen belang binnen een project en wij gaan op zoek hoe we hier rekening mee kunnen houden. We brengen de omgeving letterlijk en figuurlijk in kaart door persoonlijk contact en een stakeholdersoverzicht. Tijdens een bezoek aan de omgeving zoeken we uit wat de belangen en aandachtspunten zijn om hinder te beperken. Zo halen we de juiste aanpak naar boven.

Advies omgeving en
communicatie

Met de informatie over wanneer iemand hinder kan ervaren en hoe lang dit mag duren, kan het tenderteam een plan zo goed mogelijk aanpassen op de omgeving. In de tenderfase denken wij mee over de bereikbaarheid en de planning.

Aanpak in beeld met
tekeningen

Wanneer de aanpak is bepaald maken we tekeningen van de fasering of werk- en verkeerssituaties om de plannen inzichtelijk te maken.