Omgevings management

In Nederland zijn er bijna geen onbestemde vierkante meters meer te vinden. Veel projecten vinden dan ook plaats in een dynamische en complexe omgeving. Ook is de omgeving tegenwoordig meer uitgesproken en kritischer over projecten. Vertraging van projecten ligt op de loer bij aanpassingen van de inrichting of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Het uitvoeringsteam is tijdens de werkzaamheden tijdelijk te gast.

Om een project soepel te laten verlopen is het creëren van draagvlak van belang. Door de omgeving te betrekken, goed contact, heldere informatie en duidelijke afspraken ontstaat wederzijds begrip en draagvlak. We verbinden, werken samen en geven vertrouwen. Daar ligt precies de kracht van TRENTOO. Wij ondersteunen opdrachtgevers van overheden of aannemers bij hun omgevingsvraag.

Participatietraject

Door de omgeving in het voortraject te betrekken bij de inrichtingsplannen, ontstaat er optimalisatie voor de gebruiker en draagvlak. TRENTOO ondersteunt opdrachtgevers tijdens het participatietraject met de omgeving. Dit doen we door middel van het organiseren van inloopbijeenkomsten, het informeren van bewoners en het verwerken van vragen en opmerkingen over het ontwerp.

Werkzaamheden in
uitvoering

Voordat buiten de schop in de grond gaat informeert de omgevingsmanager de omgeving en onderhoud tijdens het project het contact. Hierdoor kan het projectteam van zowel de opdrachtgever als de aannemer zich concentreren op de uitvoering van het project.

Hoe doen we dat?

Met een persoonlijke aanpak en de benodigde technische kennis, zetten wij ons in om uw projecten soepel te laten verlopen. Hoe we dat doen?

Door de omgeving…

 • Te informeren in heldere taal met ondersteuning van tekeningen.
 • Op een positieve manier te benaderen en te betrekken bij het project
 • Tijdig op de hoogte te brengen en duidelijke afspraken te maken

Met welke communicatiemiddelen?

Door middel van een afspraak, inloopspreekuren, een app of (digitale) nieuwsbrieven, een hinderkalender of telefonisch contact creëren we draagvlak en begrip. We bereiden de omgeving voor op wat er komen gaat.
Op sommige locaties wonen, werken of studeren anderstaligen. Wanneer dit nodig is verzorgen we de communicatie in een andere taal.

Komen er vragen of opmerkingen binnen?

TRENTOO handelt deze zoveel mogelijk met begrip en op een positieve manier af. De meldingen verwerken we in een omgevingslogboek. De omgeving bereikt ons door middel van telefonisch contact, per mail, een inloopspreekuur of een afspraak. Er is altijd verbinding met bewoners, bedrijven, scholen, hulpdiensten en andere stakeholders rondom het werk. De communicatie en contacten met de omgeving houden we overzichtelijk door bijvoorbeeld een communicatiekalender.

Samenwerken

Zonder goede samenwerking kunnen wij de belangen van de omgeving niet goed behartigen. Tijdens het project is er naast het contact met de omgeving ook afstemming met de opdrachtgever, het uitvoeringsteam en de communicatieafdelingen.

 • De opdrachtgever
  Voor vragen over de inrichtingsplannen en politieke vraagstukken
 • Het uitvoeringsteam
  Om de voortgang van het project te bespreken en aandachtspunten vanuit de omgeving op te lossen.
 • De afdeling communicatie van de opdrachtgever en andere betrokken overheden
  Om de omgeving te informeren bepalen we samen de mix van communicatiemiddelen die worden ingezet. Voor de invulling van die kanalen leveren conceptteksten en tekeningen aan.

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij werkzaamheden. Weggebruikers laten zich moeilijk omleiden. Maar jong geleerd is oud gedaan, zegt het spreekwoord. Wanneer er scholen in de buurt van een project zijn, maken wij daar graag gebruik van. Op verzoek geven wij gastlessen of ontwikkelen wij flyers voor studenten.

Gastlessen

Om kinderen op een basisschool te leren dat het rondom een bouwplaats gevaarlijk kan zijn, geven wij gastlessen. Hierbij zoomen we bijvoorbeeld in op de dode hoek of leggen we het proces van de werkzaamheden uit. Maar ook tijdens vakdagen brengen we onze kennis over.

Flyers

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs ontwikkelen we een flyer. Hierin staat informatie over gevaren rondom een werkvak en de veilige fietsroute.